13
25

Obligacja komunalna, czyli samorząd emitentem papierów wartościowych

Obligacje komunalne są zwane też municypalnymi i stanowią wyjątkową formę papierów wartościowych. Są emitowane przez samorządy i dają obligatoriuszom wiele korzyści. Co wyróżnia obligacje komunalne w Polsce?

Komunalne obligacje samorządowe – co to?

Komunalne obligacje samorządowe uchodzą za bezpieczne papiery wartościowe ze względu na przejrzystość w kwestii zarządzania środkami jednostek samorządu terytorialnego. Emisja obligacji w Polsce dotyczy:

  • gmin,
  • powiatów,
  • województw,
  • związków jednostek samorządu terytorialnego,

Zapisy ustawowe

Choć w ustawie nie wyodrębniono obligacji komunalnych wprost jako odrębnej kategorii, można w niej znaleźć kilka zapisów dotyczących tego zagadnienia. Oto kryteria:

  • emitentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji komunalnych,
  • emitenci muszą być świadomi ograniczeń wynikających z ustawy o obligacjach i ustawy o finansach publicznych,
  • emisje obligacji wiążą się z dużą rolą regionalnych izb obrachunkowych, których zadaniem jest badanie zgodności z prawem uchwał jst.

Emisje obligacji – procedury

Przed wypuszczeniem obligacji przeprowadzona musi zostać analiza ekonomiczna i formalnoprawna. Emitowanie obligacji powinno być związane z istniejącymi potrzebami i z określeniem przedsięwzięcia, które może zostać sfinansowane, kosztów obsługi długu, sytuacji ekonomicznej na rynku oraz zainteresowania wśród nabywców. Gdy ocena analizy będzie pozytywna, organ samorządowy może podjąć decyzje w formie uchwały.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply