7
36

Analiza przypadków: Sukcesy i porażki w wykorzystaniu termowizji w rozdzielniach elektrycznych

Termowizja to niezwykle użyteczne narzędzie w zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury energetycznej. Mimo jej zalet, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Czasem wynikają z tego poważne konsekwencje, czasem lekcje, które można wykorzystać do przyszłych analiz. W tym artykule przyjrzemy się rzeczywistym przypadkom użycia termowizji w rozdzielniach elektrycznych – zarówno tym, które można zaliczyć do sukcesów, jak i tym, które pokazują, co można by było zrobić lepiej.

Sukcesy w zastosowaniu termowizji

Wczesne wykrywanie awarii

W jednej z dużych rozdzielni elektrycznych udało się uniknąć poważnej awarii dzięki badaniu termowizyjnemu. Analiza pokazała podwyższoną temperaturę w jednym z modułów, co dało czas na jego wymianę przed wystąpieniem awarii.

Optymalizacja zużycia energii

Termowizja może również pomóc w identyfikacji nieefektywnych elementów systemu, co przekłada się na realne oszczędności. W jednym przypadku, dzięki termowizji, udało się znaleźć i zastąpić komponenty generujące nadmierne ciepło, co przełożyło się na znaczącą redukcję kosztów operacyjnych.

Porażki i lekcje na przyszłość

Nieuwzględnienie warunków atmosferycznych

W jednej z rozdzielni badanie termowizyjne zostało wykonane w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co znacząco wpłynęło na jakość wyników. Konieczność ponownego badania generowała dodatkowe koszty i opóźnienia w harmonogramie.

Ignorowanie wyników badań

Czasami wyniki badań termowizyjnych są ignorowane ze względu na brak zrozumienia ich znaczenia lub zaniedbania ze strony personelu. Takie przypadki najczęściej kończą się awarią i znaczącymi kosztami związanymi z jej usunięciem.

Jak unikać błędów?

  • Szkolenie i edukacja personelu
  • Regularne i dobrze zaplanowane badania
  • Zrozumienie i uwzględnienie warunków atmosferycznych
  • Szybka reakcja na wyniki badań

Podsumowanie

Termowizja to potężne narzędzie diagnostyczne, ale jak każde narzędzie, wymaga odpowiedniego użycia. Analiza przypadków pokazuje, że zarówno sukcesy, jak i porażki w użyciu termowizji, są głównie wynikiem podejścia do samej metody i zrozumienia jej ograniczeń i możliwości. Odpowiednie szkolenie, regularność badań i uwzględnienie wielu czynników mogą znacząco podnieść efektywność wykorzystania termowizji w praktyce energetycznej.

Źródło: https://easyrentier.com